Menu

Pasukan Lembaga & Kepimpinan

Ahli Lembaga Pengarah

Kwong Yang Chong Pengerusi Eksekutif

Kwong Yang Chong merupakan warganegara Australia. Beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang kewangan dan perakaunan dan merupakan ahli CPA Australia. Antara pengalaman beliau yang berkaitan termasuklah:

  • Pengarah audit di Ernst & Young selama 10 tahun
  • Pengawal kewangan Kumpulan penerbit iklan komersial terkemuka di Malaysia selama 10 tahun
  • Pengurus Kewangan Korporat di Eaton Industries Australia, ahli Eaton Corporation, syarikat Fortune 500 yang tersenarai di AS, dari tahun 2009 hingga 2014
  • Ketua Pegawai Kewangan Donaco International Ltd (syarikat tersenarai ASX) dari tahun 2015 hingga Jan 2020

Encik Lee Chin WeePengarah Urusan

Dilantik 8 September 2014, dilantik sebagai Pengerusi Interim pada 8 July 2020 (tamat pada 30 June 2022), dilantik sebagai Pengarah Urusan berkuatkuasa pada 30 June 2022.

Lee Chin Wee ialah pemegang saham pengasas dan pengarah IOUpay Limited.

Encik Lee mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang Fintech, pembayaran mudah alih, penyelesaian perbankan mudah alih, pemasaran digital dan industri telekomunikasi. Sebelum IOUpay, beliau merupakan perunding perniagaan Accenture yang memfokuskan pada sistem pengebilan telekomunikasi, pembangunan produk dan jaminan pendapatan.

Encik Lee memegang ijazah BEng (Kepujian, Kelas 1) dalam Kejuruteraan Elektrik dari University College, London, dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari Universiti Malaya.

Datuk Khairul Idham Bin Ismail D.P.S.M. Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Datuk Khairul memulakan kerjayanya di Tetuan David Chong & Co pada tahun 2000 sebelum menyertai Sekretariat Korporat dan Jabatan Undang-Undang MMC Corporation Berhad pada Januari 2003.

Pada tahun 2006, Datuk Khairul berkhidmat di Tetuan Naqiz & Rakan-rakan dan dinaikkan pangkat sebagai Rakan Urusannya pada tahun 2015.

Pengalaman Datuk Khairul dalam industri perundangan merangkumi semua hal korporat & komersial, pasaran modal, perbankan & kewangan Islam, transaksi pembinaan dan harta tanah, infrastruktur dan projek, penyusunan semula korporat, perkongsian awam-swasta, penswastaan dan harta intelek.

Beliau juga merupakan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Niche Capital Emas Holdings Berhad (“Niche Capital”) sejak 26 Mei 2015.

Niche Capital adalah syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia Securities Berhad dan terlibat terutamanya dalam pembinaan, pelaburan harta tanah dan perdagangan barang kemas.

Beliau telah dilantik semula sebagai Pengerusi Lembaga Niche Capital pada 29 Mei 2017.